Menu

Herstel woningmarkt in Groningen zet door

Kamer Groningen nieuws – Het herstel van de woningmarkt in de stad Groningen zet dit jaar door. De gemeente verwacht dat het huidige woningaanbod te beperkt is om de groei bij te houden.
Voor bedrijventerreinen neemt de belangstelling ook toe, al zit de verkoop hier nog niet in de lift. Dat melden B en W in een brief aan de raad.

De economie trekt aan en Groningen blijft daarin niet achter. Vooral de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn reden voor zonnige gezichten in het stadhuis. ‘Het toekomstperspectief van de woningmarkt in de stad is onverminderd gunstig’.

Groei

De afgelopen jaren woekerde de crisis, Groningen stelde de opgave van het aantal te bouwen woningen naar beneden bij. Nu lijkt het aanbod woningen te klein om de groei bij te houden. Deels wordt dat ook weer veroorzaakt door de crisis. Doordat er vanwege de crisis buiten Groningen ook weinig werk te vinden was, bleven veel mensen in Groningen wonen, terwijl vroeger afgestudeerden de stad verlieten voor een baan.

Om de groei op te vangen wil de gemeente op locaties in de binnenstad bekijken hoe voldoende woningen gebouwd kunnen worden. Buiten de stad moet Meerstad Stadjers onderdak bieden. Vooral vorig jaar trok de verkoop van kavels aan. Dit jaar blijft die achter bij de verwachting.

Volgens het stadsbestuur komt dat doordat de populaire kavels uitverkocht raken. ‘We zijn de afgelopen jaren in Meerstad terughoudend geweest in het creëren van grote voorraden kavels’. Verwacht wordt dat binnen enkele weken de verkoop toeneemt. Dan worden kavels aangeboden in het gebied Tersluis. Dat is grofweg het gebied tussen de Borgweg en de nieuwe vaarverbinding Meerstad.

Werkgelegenheid

Om de groei vast te houden en mensen aan Groningen is werkgelegenheid een belangrijk middel. In dat opzicht noemt de gemeente het positief dat er interesse bestaat voor hectares op bedrijventerreinen in en om de stad. Groningen zit ruim in haar bedrijventerreinen, de afgelopen jaren zijn er dan ook weinig kavels verkocht.

Dit jaar is dat niet anders. Tot vorige maand verkocht de gemeente in 2015 niet meer dan 0,6 hectare bedrijfsgrond. Volgens B en W gaan bedrijven bij de aankoop van bedrijfsgrond niet over een nacht, soms duur het meer dan een jaar voordat er een beslissing is genomen. Vanwege de interesse bij potentiële kopers verwachten B en W op niet al te lange termijn een flinke plus in de verkoop.
Bron

Delen