Menu

Mogelijk 100.000 tijdelijke huurwoningen Groningen

HUURWONINGEN GRONINGEN – de komende twee jaar moeten 100.000 tijdelijke huizen, ofwel prefabwoningen, worden gebouwd.

Die moeten dan vijftien jaar als sociaal huurhuis onderdak bieden aan mensen die snel een betaalbaar onderkomen nodig hebben.

In die vijftien jaar moeten er 700.000 permanente huizen uit de grond worden gestampt. Dat voorstel doet de PvdA tijdens de behandeling van de woonbegroting deze week. Coalitiepartner VVD is nu al tegen.

De wachtlijsten voor een sociaal huurhuis zijn lang en de druk erop neemt nog toe door de stroom vluchtelingen op dit moment. PvdA-Kamerlid Albert de Vries zegt dat een tijdelijke studio al voor 25.000 euro kan worden gebouwd. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten volgens hem meer dan genoeg bouwgrond.

Tekort

De 700.000 permanente woningen moeten vooral huizen zijn met een huurprijs van 710 tot 900 euro per maand, bedragen die net boven de sociale huurgrens liggen.
Juist aan dit soort huurhuizen is in Nederland een tekort. Mensen uit de sociale sector kunnen daar dan straks naartoe doorstromen, waardoor ze weer plaats maken voor anderen.
De VVD vindt het PvdA-plan erg onverstandig. Liberaal Roald van der Linde is ”verbaasd”. Het verstoort volgens hem de markt en druist in tegen het beleid om het aantal sociale huurhuizen te verminderen.
”Eén op de drie huizen is een sociaal huis en Albert de Vries wil nu op elk grasveld binnen de bebouwde kom een noodhuis.” En vooral de grote steden hebben juist helemaal niet genoeg bouwgrond, zegt Van der Linde.
Daarbij denkt de VVD’er dat de maatregel een aanzuigende werking heeft op mensen die asiel willen aanvragen.

Woonbond

De Woonbond ziet het plan van de PvdA wel zitten. ”We kampen al jaren met een tekort, en jaar op jaar wordt de voorraad sociale huurwoningen kleiner, terwijl de vraag toeneemt. Dat wringt,’’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.
het gaat volgens de Woonbond niet alleen om asielzoekers met een verblijfsstatus , maar ook ”om ouderen, gehandicapten en ggz-cliënten”die door overheidsbeleid langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast staan woningzoekenden vaak jaren op de wachtlijst voordat ze een sociale huurwoning in kunnen.”

Bron

Delen